Centri za socialno delo

CSD-ji nudijo pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim staršem pri razreševanju različnih težav v odraščanju. Sodelujejo tudi z drugimi ustanovami, ki se ukvarjajo z obravnavo otrok in mladostnikov – šolami, zdravstveno službo, policijo, vzgojnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in društvi, …

CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE

Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje

Tel: 03 777 98 11, 03 777 98 12

E-pošta: gp-csd.celje@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-celje/

ENOTA CELJE

Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje

Tel: 03 425 63 00, 03 548 41 61

E-pošta: gpcsd.celje@gov.si

ENOTA LAŠKO

Kidričeva ulica 2 a, 3270 Laško

Tel: 03 734 31 00, 03 734 31 20

E-pošta: gpcsd.lasko@gov.si

ENOTA SLOVENSKE KONJICE

Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice

Tel: 03 758 08 80, 03 758 08 82, 03 758 08 90

E- pošta: gpcsd.slovk@gov.si

ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU

Ulica Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur pri Celju

Tel: 03 746 25 20, 03 746 25 25

E-pošta: gpcsd.sentj@gov.si

ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH

Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri Jelšah

Tel: 03 818 16 50, 03 818 16 51, 03 818 16 64

E-pošta: gpcsd.smarj@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Resslova ulica 7b, 8000 Novo mesto

Tel: 07 393 26 40, 07 393 26 70, 07 393 26 71

E-pošta: gp-csd.dolbk@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-dolenjska-in-bela-krajina/

ENOTA ČRNOMELJ

Ulica 21. oktobra 9, 8340 Črnomelj

Tel: 07 306 23 60, 07 306 23 72

E-pošta: gpcsd.crnom@gov.si

ENOTA METLIKA

Naselje Borisa Kidriča 5 a, 8330 Metlika

Tel: 07 369 14 80, 07 369 14 85

E-pošta: gpcsd.metli@gov.si

ENOTA NOVO MESTO

Resslova ulica 7 b, 8000 Novo mesto

Tel: 07 393 26 40, 07 393 26 70, 07 393 26 71

E-pošta: gpcsd.novom@gov.si

ENOTA TREBNJE

Goliev trg 11, 8210 Trebnje

Tel: 07 348 15 70, 07 348 15 80

E-pošta: gpcsd.treb@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA

Koroška cesta 19, 4000 Kranj

Tel: 04 620 48 00, 04 620 48 01

E-pošta: gp-csd.goren@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-gorenjska/

ENOTA JESENICE

Cesta železarjev 4 a, 4270 Jesenice

Tel: 04 583 46 00, 04 583 46 40

E-pošta: gpcsd.jesen@gov.si

ENOTA KRANJ

Koroška cesta 19, 4000 Kranj

Tel: 04 256 87 20, 04 256 87 22

E-pošta: gpcsd.kranj@gov.si

ENOTA RADOVLJICA

Gorenjska cesta 16, 4240 Radovljica

Tel: 04 537 14 00, 04 537 14 11, 04 537 14 28

E-pošta: gpcsd.radov@gov.si

ENOTA ŠKOFJA LOKA

Partizanska cesta 1 D, 4220 Škofja Loka

Tel: 04 517 01 00, 04 517 01 10

E-pošta: gpcsd.skofj@gov.si

ENOTA TRŽIČ

Usnjarska ulica 3, 4290 Tržič

Tel: 04 597 12 00, 04 597 12 01

E-pošta: gpcsd.trzic@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA

Prisoje 1, 6000 Koper

Tel: 05 66 34 543

E-pošta: gp-csd.jprim@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-juzna-primorska/

ENOTA IZOLA

Cesta v Pregavor 3/a, 6310 Izola

Tel: 05 662 26 94

E-pošta: gpcsd.izola@gov.si

ENOTA KOPER

Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper

Tel: 05 663 45 50, 05 663 45 66, 05 663 45 55

E-pošta: gpcsd.koper@gov.si

ENOTA PIRAN

Obala 114, 6320 Portorož

Tel: 05 671 23 00, 05 671 23 09

E-pošta: gpcsd.piran@gov.si

ENOTA SEŽANA

Kosovelova ulica 4 b, 6210 Sežana

Tel: 05 707 42 00, 05 734 16 80, 05 707 42 01

E-pošta: gpcsd.sezan@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA

Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec

Tel: 08 181 03 01, 02 885 01 02

E-pošta: gp-csd.koros@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-koroska/

ENOTA DRAVOGRAD

Meža 4, 2370 Dravograd

Tel: 02 872 36 30, 02 872 36 31

E-pošta: gpcsd.dravo@gov.si

ENOTA RADLJE OB DRAVI

Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

Tel: 02 887 97 30, 02 887 97 32, 02 887 97 40

E-pošta: gpcsd.radlj@gov.si

ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM

Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem

Tel: 02 821 63 50, 02 821 63 70, 02 821 63 75

E-pošta: gpcsd.ravne@gov.si

ENOTA SLOVENJ GRADEC

Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec

Tel: 02 885 01 00, 02 885 01 24, 02 885 01 02

E-pošta: gpcsd.slovg@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana

Tel: 01 475 08 50

E-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-ljubljana/

ENOTA GROSUPLJE

Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje

Tel: 01 781 80 50, 01 786 16 01

E-pošta: gpcsd.grosu@gov.si

ENOTA LJUBLJANA BEŽIGRAD

Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Tel: 01 300 18 00, 01 300 18 01, 01 300 18 30, 01 300 18 31

E-pošta: gpcsd.ljbez@gov.si

ENOTA LJUBLJANA CENTER

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana

Tel: 01 475 08 00, 01 475 08 16, 01 231 61 90

E-pošta: gpcsd.ljcen@gov.si

ENOTA LJUBLJANA MOSTE POLJE

Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana

Tel: 01 587 34 00, 01 587 34 44

E-pošta: gpcsd.ljmos@gov.si

ENOTA LJUBLJANA ŠIŠKA

Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Tel: 01 583 98 00, 01 505 22 44

E-pošta: gpcsd.ljsis@gov.si

ENOTA LJUBLJANA VIČ RUDNIK

Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana

Tel: 01 200 21 40, 01 200 21 12

E-pošta: gpcsd.ljvic@gov.si

ENOTA LOGATEC

Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

Tel: 01 759 06 70, 01 759 06 75

E-pošta: gpcsd.logat@gov.si

ENOTA VRHNIKA

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika

Tel: 01 750 62 70, 01 750 62 80

E-pošta: gpcsd.vrhni@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR

Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor

Tel: 02 250 66 00, 02 252 30 54

E-pošta: gp-csd.marib@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/

ENOTA LENART

Ilaunigova ulica 19, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Tel: 02 720 03 00, 02 720 03 09

E-pošta: gpcsd.lenar@gov.si

ENOTA MARIBOR CENTER

Gosposka ulica 23, 2000 Maribor

Tel: 02 250 66 00, 02 252 30 54

E-pošta: maribor-center.csdmarib@gov.si

ENOTA MARIBOR TEZNO

Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor

Tel: 02 250 66 00, 02 252 30 54

E-pošta: gpcsd.marib@gov.si

ENOTA PESNICA

Pesnica pri Mariboru 43 a, 2211 Pesnica pri Mariboru

Tel: 02 654 42 20, 02 654 42 30

E-pošta: gpcsd.pesni@gov.si

ENOTA RUŠE

Hmeljarska ulica 8, 2342 Ruše

Tel: 02 673 01 50, 02 673 01 61

E-pošta: gpcsd.ruse@gov.si

ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

Ljubljanska cesta 16, 2310 Slovenska Bistrica

Tel: 02 805 07 60, 02 805 07 63, 02 805 07 77

E-pošta: gpcsd.slovb@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA– VZHOD

Masljeva ulica 3, 1230 Domžale

Tel: 01 724 63 70, 01 721 56 80

E-pošta: gp-csd.osvzh@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-osrednja-slovenija-vzhod/

ENOTA DOMŽALE

Masljeva ulica 3, 1230 Domžale

Tel: 01 724 63 70, 01 721 56 80

E-pošta: gpcsd.domza@gov.si

ENOTA KAMNIK

Usnjarska cesta 8, 1240 Kamnik

Tel: 01 830 32 80, 01 830 32 81

E-pošta: gpcsd.kamni@gov.si

ENOTA LITIJA

Ljubljanska cesta 12, 1270 Litija

Tel: 01 890 03 80, 01 898 35 61

E-pošta: gpcsd.litij@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA– ZAHOD

Ljubljanska cesta 9, 1330 Kočevje

Tel: 05 969 44 19, 05 893 83 90

E-pošta: gp-csd.oszah@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-osrednja-slovenija-zahod/

ENOTA KOČEVJE

Ljubljanska cesta 9, 1330 Kočevje

Tel: 01 893 83 80, 05 969 44 19, 01 893 83 90

E-pošta: gpcsd.kocev@gov.si

ENOTA RIBNICA

Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica

Tel: 01 320 44 12, 01 320 44 20

E-pošta: gpcsd.ribni@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE

Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota

Tel: 02 585 86 60, 02 585 86 70

E-pošta: gp-csd.pomur@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-pomurje/

ENOTA GORNJA RADGONA

Partizanska cesta 21, 9250 Gornja Radgona

Tel: 02 564 93 10, 02 564 93 29

E-pošta: gpcsd.gornj@gov.si

ENOTA LENDAVA

Glavna ulica 73, 9220 Lendava

Tel: 02 578 98 40, 02 578 98 41

E-pošta: gpcsd.lenda@gov.si

ENOTA LJUTOMER

Rajh Nade ulica 2 a, 9240 Ljutomer

Tel: 02 585 86 60, 02 585 86 70

E-pošta: gpcsd.ljuto@gov.si

ENOTA MURSKA SOBOTA

Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota

Tel: 02 535 11 40, 02 535 11 70

E-pošta: gpcsd.mursk@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE

Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško

Tel: 07 499 20 00, 07 499 20 15

E-pošta: gp-csd.posav@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-posavje/

ENOTA BREŽICE

Cesta prvih borcev 24, 8250 Brežice

Tel: 07 499 10 00, 07 499 10 07, 07 499 10 21

E-pošta: gpcsd.brezi@gov.si

ENOTA KRŠKO

Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško

Tel: 07 490 49 50, 07 490 49 51, 07 490 49 52

E-pošta: gpcsd.krsko@gov.si

ENOTA SEVNICA

Trg svobode 9, 8290 Sevnica

Tel: 07 816 12 40, 07 816 12 50

E-pošta: gpcsd.sevni@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO – NOTRANJSKA

Novi trg 6, 6230 Postojna

Tel: 05 700 12 26, 05 700 12 20

E-pošta: gp-csd.primn@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-primorsko-notranjska/

ENOTA CERKNICA

Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica

Tel: 01 705 04 00, 01 705 04 10

E-pošta: gpcsd.cerkn@gov.si

ENOTA ILIRSKA BISTRICA

Gregorčičeva cesta 2,6250 Ilirska Bistrica

Tel: 05 711 01 40, 05 711 01 41

E-pošta: gpcsd.ilirs@gov.si

ENOTA POSTOJNA

Novi trg 6,6230 Postojna

Tel: 05 700 12 00, 05 700 12 20

E-pošta: gpcsd.posto@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO–ŠALEŠKA

Prešernova cesta 10, 3320 Velenje

Tel: 03 777 30 60, 03 898 45 40

E-pošta: gp-csd.sasal@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-savinjsko-saleska/

ENOTA MOZIRJE

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Tel: 03 839 14 60, 03 839 14 78

E-pošta: gpcsd.mozir@gov.si

ENOTA VELENJE

Prešernova cesta 10, 3320 Velenje

Tel: 03 898 45 00, 03 898 45 01, 03 898 45 40

E-pošta: gpcsd.velen@gov.si

ENOTA ŽALEC

Mestni trg 5, 3310 Žalec

Tel: 03 713 12 50, 03 713 12 61, 03 713 12 80

E-pošta: gpcsd.zalec@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA

Delpinova ulica 18/B, 5000 Nova Gorica

Tel: 05 330 29 70, 05 330 29 13

E-pošta: gp-csd.sprim@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-severna-primorska/

ENOTA AJDOVŠČINA

Gregorčičeva ulica 18, 5270 Ajdovščina

Tel: 05 368 06 12, 05 368 06 24

E-pošta: gpcsd.ajdov@gov.si

ENOTA IDRIJA

Vojkova ulica 2a, 5280 Idrija

Tel: 05 373 46 00, 05 373 46 01

E-pošta: gpcsd.idrij@gov.si

ENOTA NOVA GORICA

Delpinova ulica 18/B, 5000 Nova Gorica

Tel: 05 330 29 00, 05 330 29 13

E-pošta: gpcsd.gorica1@gov.si

ENOTA TOLMIN

Cankarjeva ulica 6, 5220 Tolmin

Tel: 05 381 91 70, 05 381 91 72

E-pošta: gpcsd.tolmi@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE

Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

Tel: 02 787 56 00, 02 778 77 71

E-pošta: gp-csd.sppod@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-spodnje-podravje/

ENOTA ORMOŽ

Ptujska cesta 12, 2270 Ormož

Tel: 02 741 05 60, 02 741 05 72

E-pošta: gpcsd.ormoz@gov.si

ENOTA PTUJ

Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

Tel: 02 787 56 00, 02 787 56 12, 02 787 56 12

E-pošta: gpcsd.ptuj@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO ZASAVJE

Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje

Tel: 03 777 33 06, 03 562 93 42

E-pošta: gp-csd.zasav@gov.si

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-zasavje/

ENOTA HRASTNIK

Log 9, 1430 Hrastnik

Tel: 03 564 27 70, 03 564 27 76

E-pošta: gpcsd.hrast@gov.si

ENOTA TRBOVLJE

Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje

Tel: 03 348 15 70, 03 348 15 80

E-pošta: gpcsd.trbov@gov.si

ENOTA ZAGORJE OB SAVI

Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi

Tel: 03 566 02 40, 03 566 02 49

E-pošta: gpcsd.zagor@gov.si