Nevladne organizacije za področje odvisnosti

Brežice

Mladinski center Brežice ▼

Gubčeva ulica 10a
8250 Brežice

Informiranje in osveščanje mladih o problematiki dovoljenih in nedovoljenih drog.

Celje

LIPA – CELJE, Društvo za življenje brez odvisnosti ▼

Kocenova ulica 8

3000 Celje

Nudenje opore za razvoj zdravega načina življenja, za pridobitev sposobnosti premagovanja odvisnosti od alkohola, tablet in drugih oblik odvisnosti.

Cerknica

LAS v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke ▼

Cesta 4. maja 51
1380 Cerknica 

 • Telefon: (01) 709 60 06 (sedež LAS – vsak dan od 7.00 – 15.00) 
 • Predsednica LAS: (01) 705 01 50 
 • E-pošta: dpm.cerknica@siol.net
 • Spletna stran: http://www.zd-cerknica.si/las/

Koordinacija dejavnosti pristojnih ustanov, nevladnih organizacij, strokovnjakov in zainteresiranih posameznikov za zagotavljanje večje kakovosti življenja mladih z namenom preprečevanja uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog.

Ilirska Bistrica

Društvo POT ▼

Levstikova ulica 3
6250 Ilirska Bistrica 

 • Telefon: (05) 710 06 25 , 031 458 521
 • E-pošta: pot@kabelnet.net
 • Spletna stran: http://drustvo-pot.si/

Zmanjševanje škode in izvajanje programa ”pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim”.

Izola

Društvo za pomoč zasvojencem od nedovoljenih drog DREVO ŽIVLJENJA ▼

Ob starem zidovju 17
6320 Izola 

 • Telefon: (05) 642 02 14 , 041718160, 041526257
 • E-pošta: drustvo.drevo.zivljenja@siol.net, overd@siol.net
 • Spletna stran: http://www.drevo-zivljenja.si/

Pomoč zasvojencem z nedovoljenimi drogami in njihovim bližnjim na področju celotne Slovenije. Terapevtski center, ki je hkrati tudi zaščitena bio-kmetija, kjer se uporabniki poleg terapije naučijo živeti zdravo v sožitju z naravo.

Jesenice

Društvo za rehabilitacijo in preventivo KRMA ▼

Cesta maršala Tita 65
4270 Jesenice 

Rehabilitacija po zdravljenju odvisnosti od alkohola. Program je namenjen zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem; vključitev je mogoča po zaključku hospitalnega zdravljenja odvisnosti od alkohola. 

Koper

SVIT – društvo za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem ▼

Ljubljanska cesta 6 (dnevni center) in Dolga reber 5 (sprejemni center, mladinsko ulično delo) ter na terenu po treh občinah
6000 Koper 

 • Telefon: (05) 626 00 11, 031 287 751, 051 683 099
 • E-pošta: drustvo_svit@t-2.net, drustvosvitsc@gmail.com
 • Spletna stran: http://svit-kp.org

Program je zmanjševanje socialnih in zdravstvenih posledic rabe drog.

Društvo za nenasilno komunikacijo (Koper) ▼

Vojkovo nabrežje 10
6000 Koper 

Izvajajo programe za osebe z izkušnjo nasilja, za storilce/-ke nasilja. V okviru preventive izvajajo seminarje in delavnice. Nudijo tudi možnost prostovoljskega dela.

Ljubljana

Društvo anonimnih alkoholikov Slovenije ▼

p.p. 3512
1001 Ljubljana 

 • Telefon: (01) 433 82 25,  069 665 478
 • Avtomatski odzivnik 24 ur: (01) 433 82 25 
 • E-pošta: info@aa-slovenia.si
 • Spletna stran: www.aa-drustvo.si 

Srečanja skupin anonimnih alkoholikov, skupine za samopomoč, skupine za svojce in sorodnike alkoholikov. Cilj je ostati trezen in pomagati drugim alkoholikom k treznosti. 

Društvo Al-Anon ▼

Lepi pot 6, Mirje

1000 Ljubljana

 • Telefon: 031 744 722, 041 590 789, 040 589 877; 01 251 3000 (telefonski odzivnik)
 • E-pošta: info@al-anon.si
 • Spletna stran: http://www.al-anon.si

Društvo Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov je skupnost moških in žensk ter otrok, katerih življenja so (bila) prizadeta zaradi pitja družinskega člana ali prijatelja.

Društvo Projekt Človek ▼

Malenškova ulica 11
1000 Ljubljana 

 • Sprejemni center: (01) 540 31 74, 041 717 356
 •  
 • E-pošta: sc.lj@projektclovek.si
 • Spletna stran: http://www.projektclovek.si/

Projekt človek – program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo za zasvojene uživalce in za njihove svojce. Popoldansko – večerni program za tiste, ki le občasno jemljejo droge in potrebujejo pomoč pri vzdrževanju abstinence, šolanju in zaposlitvi. 

Društvo za preventivno delo ▼

Tržaška cesta2 ali p.p. 900
1000 Ljubljana 

 • Telefon: (01) 426 95 60, (01) 426 95 61 
 • E-pošta: drustvo.pd@guest.arnes.si  
 • Spletna stran: www.drustvo-dpd.si 

Program mladinskih delavnic, izvaja se na osnovnih šolah, srečanja (v obliki izkustvenih delavnic) s skupino mladih, štirikrat mesečno preko celega šolskega leta. 

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA ▼

 • DNEVNI CENTER “ŽUPA” 

Hacquetova ulica 9, 

1000 Ljubljana

 • DNEVNI CENTER “PETKO” 

Petkovškovo nabrežje 29

1000 Ljubljana

01 230 30 60

vsak delovnik od 9.00 – 15.00

 • Telefon: (01) 430 12 05, 041 919 981 (pisarna) 
 • Svetovalna linija: (01) 430 12 00 
 • Spletna stran: http://www.drustvo-stigma.si/

Program zmanjševanja škode zaradi drog. Glavne aktivnosti programa so celodnevno telefonsko, osebno in elektronsko svetovanje v zvezi s problematiko uživanja prepovedanih drog, svetovalno delo v zavodih za prestajanje kazni ter mobilna zamenjava igel s terenskim delom. 

Društvo ŽAREK UPANJA – pomoč pri odvisnosti in zasvojenosti ▼

Letališka 33, p.p. 2558
1000 Ljubljana 

Psihosocialna obravnava odvisnih od alkohola in drugih oblik zasvojenosti in njihovih bližnjih z namenom vztrajanja v abstinenci, rehabilitacije in njihove ponovne vključitve v socialno okolje. Preventivni programi za otroke, mladostnike in njihove starše.

 Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DROGART ▼

Kardeljeva ploščad 16 (sedež) in
Prečna 6 (info točka, vsak delavnik med 9.00 in 17.00)
1000 Ljubljana 

Svetovalnica: 041 730 800, svetovanje@drogart.org

(vsak delavnik: 8.00-16.00)

 Sprejem vzorcev za testiranje: testiranje@drogart.org

vsak delavnik: 10.00 – 13.00 in 14.00 – 17.00.

Informiranje in svetovanje, info točka, terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajanje delavnic Izberi sam z namenom zmanjševanja škode na področju alkohola med mladimi.

Športna unija Slovenije ▼

Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana 

 • Telefon: 031 397 378
 • E-pošta: info@sportna-unija.si
 • Spletna stran: www.sportna-unija.sihttp://www.vetervlaseh.si/

Program Veter v laseh– s športom proti drogi. Akcija je namenjena druženju, otrokom so predstavljene dobre strani športa in aktivnega preživljanja prostega časa. Aktivnosti se izvajajo po vsej Sloveniji. 

UP – društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije ▼

Kersnikova 3
1000 Ljubljana 

 • Telefon: (01) 434 25 70
 • E-pošta: drustvo.up@siol.net
 • Spletna stran: www.drustvo-up.si 

Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem, socialna rehabilitacija in reintegracija. Program Podpora mladostnikom – mlado življenje brez droge je namenjen mladostnikom, ki eksperimentirajo s katerokoli psiho-aktivno snovjo ter tudi ne-kemičnim zasvojenostim (zasvojenost z internetom, s spletnimi igricami, z odnosi,…).

Zavod PELIKAN KARITAS ▼

Litijska cesta 24
1000 Ljubljana 

 • Telefon: Tajništvo (uprava), tel.: (01) 548 02 85 ali 030/ 646 945, faks: (01) 548 02 85
 • E-pošta: pelikan@karitas.si
 • Spletna stran: http://pelikan.karitas.si/

Celostna obravnava zasvojenosti in abstinenca od psihoaktivnih snovi. Pomoč zasvojenim osebam in svojcem preko telefonskega svetovanja in individualnih razgovorov.

Terapevtska komuna »SKUPNOST SREČANJE«

Terapevtske skupnosti so namenjene zdravljenju in rehabilitaciji uživalcem različnih strupenih in škodljivih snovi. Vzporedno z življenjem in delom posameznika v skupnosti se doma in v sami skupnosti nudi pomoč tudi njihovim svojcem. Celoten program Terapevtske skupnosti Srečanje traja od 25-36 mesecev.

Društvo za nenasilno komunikacijo (Ljubljana) ▼

Vojkova cesta 1
1000 Ljubljana 

Izvajajo programe za osebe z izkušnjo nasilja, za storilce/-ke nasilja. V okviru preventive izvajajo seminarje in delavnice. Nudijo tudi možnost prostovoljskega dela.

Novo mesto

Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto ▼

Seidlova 1

8000 Novo mesto

LAS je lokalna koordinacijska skupina strokovnjakov in ostalih zainteresiranih posameznikov s področja preprečevanja zasvojenosti. Pomoč nudijo odvisnikom in njihovim najbližjim, v lokalnem okolju pa spodbujajo najrazličnejše preventivne dejavnosti

Sežana

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam PO MOČ Sežana ▼

Ulica 1. maja 1
6210 Sežana 

Izvajanje programa »Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim«. Vstop v program je brezplačen, uporabnikom je zagotovljena anonimnost.

Mladinski center Podlaga Sežana ▼

(Lokalna akcijska skupina)
Kosovelova ulica 5
6210 Sežana 

LAS Sežana deluje predvsem na področju primarne preventive (predvideti nevarnosti in preprečiti njihovo delovanje na otroke ter mladino, še preden se pojavijo), pa tudi na sekundarni in terciarni preventivi (zmanjšati škodo, ki nastaja zaradi uživanja kakršnihkoli drog).