Telefoni za pomoč v stiski

Zaupni telefon Samarijan

  • Telefon: 116 123

(24 ur na dan, brezplačno, anonimno)

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja

  • Telefon: 080 11 55

(24 ur na dan, brezplačno, anonimno) 

Klic v duševni stiski

  • Telefon: (01) 520 99 00  (med 19. in 7. uro)

Ženska svetovalnica – krizni center 

  • Telefon: 031 233 211 (24 ur na dan)