Varne hiše in materinski domovi

Varne hiše nudijo ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja, možnost umika in nastanitve. 

So varen prostor na tajni lokaciji, kamor se lahko zatečejo in si ob podpori svetovalk na novo uredijo življenje. 

Materinski domovi so namenjeni za pomoč materam z mladoletnimi otroki do 14. leta starosti, nosečnicam, porodnicam ter samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči stiski, in nimajo druge možnosti bivanja.

Celje

Materinski dom Celje ▼

Na zelenici 9, 

3000 Celje

Varna hiša Celje ▼

 • Telefon: (03) 492 63 57, 051 233 894
 • E-pošta: varna.hisace@siol.net
 • Spletna stran: http://varnahisa.si/ 

Gorenjska

Varna hiša Gorenjske in materinski dom Gorenjske (Kranj) ▼

Ljubljana

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – Zatočišče za ženske in otroke ▼

Društvo za nenasilno komunikacijo – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja ▼

Materinski dom Ljubljana 

Jarška cesta 23,▼

1000 Ljubljana

 • Telefon: (01) 283 37 45; 051 422 024
 • E-pošta: materinskidom@gov.si

Zavod Pelikan Karitas- Materinski dom Ljubljana ▼

Litijska c. 24,

1000 Ljubljana

Zavod Pelikan Karitas- Materinski dom Škofljica ▼

Gumnišče 5,

1291 Škofljica

Ljutomer

Varna hiša Pomurja ▼

p.p. 18

9240 Ljutomer

 • Telefon: (02) 584 83 90 in 031 442 200
 • E-pošta: vh.ljutomer@siol.net
 • Spletna stran: http://www.dvz.si/ 

Maribor

Varna hiša Maribor ▼

 • Telefon: (02) 480 11 87 (ob delovnikih od 8. do 20. ure)
 • E-pošta: varnahmb@t-2.net

Materinski dom Maribor ▼

Mozirje

Škofijska Karitas Maribor- Materinski dom Mozirje ▼

Podvrh 23, 

3330 Mozirje

Nova Gorica

Varna hiša Karitas za PrimorskoMaterinski dom Solkan ▼

Skalniška 1, 

5250 Solkan

Telefon: 05 33 00 234; 041 331 639

E-pošta: materinski.dom@zavodsamarijan.si

Spletna stran: http://www.zavodsamarijan.si/varna-hisa/program/ 

Materinski dom Šempeter 

Cvetlična ulica 11a, 

5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: 05 99 72 052; 031 778 586

E-pošta: materinski.dom@zavodsamarijan.si

Spletna stran: http://www.zavodsamarijan.si/varna-hisa/program/ 

Novo mesto

Varna hiša Novo mesto ▼

 • Telefon: (07) 33 26 895; 031 393 614 (med 9. in 14. uro)
 • E-pošta: drustvo.dzbn.nm@gmail.com
 • Spletna stran: www.varnahisanovomesto.si 

Ptuj

Varna hiša Ptuj ▼

 • Telefon: (02) 787 56 69; 051 368 299 (nujni primeri, 24 ur na dan)
 • E-pošta:  varna.hisa.ptuj@gmail.com

Sežana

Regijska varna hiša Kras ▼

 • Telefon: (05) 620 24 42, 070 754 530
 • E-pošta: vhkras@gmail.com
 • Spletna stran: http://www.vhkras.si/

Žalec

Škofijska Karitas Maribor- Materinski dom Žalec ▼

Savinjska cesta 1,

3310 Žalec

 • Telefon: (05) 908 03 63