Koordinatorji za preprečevanje nasilja

Regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam deluje z namenom zagotavljanja pomoči žrtvam nasilja, izvajanju interventne službe, povezovanju dejavnosti organov in organizacij ter spremljanja in analiziranja pojavov nasilja v regiji. Regijska služba izvaja storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo in nujne ukrepe za varovanje otrokovih koristi po zakonu, ki ureja družinska razmerja. Regijska služba vključuje interventno službo, krizne centre in regijskega koordinatorja za preprečevanje nasilja.

Regijska služba deluje na območju posameznega centra za socialno delo, ki pokriva več enot centrov za socialno delo. Delo regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam je zastavljeno na področju 16 območij.

CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE

Zajema področje enot CSD: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah.

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Gabrijela Čoklc, uni. dipl. soc. del.
CSD CELJE, Opekarniška 15 b, 3000 Celje,
Telefon: 03 777 98 11, e-pošta: gp-csd.celje@gov.si

Telefon: 03 425 63 35, e-pošta: gabriela.coklc@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Zajema področje enot CSD: Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Trebnje

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Brigita Mokbel
CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA, Resslova 7 b, 8000 Novo mesto, 
Telefon: 07 393 26 40, e-pošta: gp-csd.dolbk@gov.si

Telefon: 07 39 32 658, e-pošta: brigita.mokbel@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA

Zajema področje enot CSD: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Martina Cuznar, univ.dipl.soc.del
CSD GORENJSKA, Koroška cesta 19, 400 Kranj 
Telefon: 04 620 48 00, e-pošta: gp-csd.goren@gov.si

Telefon: 04 620 48 02, e-pošta: martina.cuznar@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA

Zajema področje enot CSD: Izola, Koper, Piran, Sežana

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
mag. Damjana Jurman, specialist II, samostojna svetovalka
Center za socialno delo JUŽNA PRIMORSKA, Prisoje 1, 6000 Koper,
e-pošta: gp-csd.jprim@gov.si

Telefon: 05 66 34 579, e-pošta: damjana.jurman@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA

Zajema področje enot CSD: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
mag. Jovita Pogorevc Merčnik, prof. ped. in soc., višja svetovalka
CSD KOROŠKA, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec. 
Telefon: 02 885 01 10, e-pošta: gp-csd.koros@gov.si

Telefon: 02 88 50 118, e-pošta: jovita-pogorevd-mercnik@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA

Zajema področje enot CSD: Grosuplje, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič Rudnik, Logatec, Vrhnika

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Helena Govekar, dipl. soc. del., višja svetovalka
CSD LJUBLJANA, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 583 98 00, e-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Telefon: 01 4750 827, e-pošta: helena.govekar@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR

Zajema področje enot CSD: Lenart, Maribor Center, Maribor Tezno, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
dr. Sanja Sitar Surić, univ. dipl. soc. del.
CSD MARIBOR, Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor
Telefon: 02 250 66 00, e-pošta: gp-csd.marib@gov.si

Telefon: 02 250 66 71, e-pošta: sanja.sitar@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD

Zajema področje enot CSD: Domžale, Kamnik, Litija

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
mag. Nataša Keršič
CSD OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale
Telefon: 01 724 63 70, e-pošta: gp-csd.osvzh@gov.si

Telefon: 01/724 63 96, e-pošta: natasa.kersic@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA ZAHOD

Zajema področje enot CSD: Kočevje, Ribnica

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Katarina Tinauer, uni. dipl. soc. del.
CSD OSREDNJA SLOVENIJA ZAHOD, Ljubljanska c. 9, 1330 Kočevje
Telefon: 05 969 44 19, e-pošta: gp-csd.oszah@gov.si

Telefon: 01 893 83 92, e-pošta: katarina.tinauer@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE

Zajema področje enot CSD: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Saša Car, univ. dipl. prav.
CSD POMURJE, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 585 85 40, e-pošta: gp-csd.pomur@gov.si

Telefon: 02 585 85 47, e-pošta: sasa.car@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE

Zajema področje enot CSD: Brežice, Krško, Sevnica

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Sonja Žugič, univ. dipl. soc. del., samostojna svetovalka
CSD POSAVJE, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško
Telefon: 07 490 49 50, e-pošta: gp-csd.posav@gov.si

Telefon: 07 620 24 51, e-pošta: sonja.zugic@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO NOTRANJSKA

Zajema področje enot CSD: Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna

Koordinator za preprečevanje nasilja:
Miran Čeperković, univ. dipl. soc. del.
CSD PRIMORSKO NOTRANJSKA, Novi trg 6, 6230 Postojna
Telefon: 05 700 12 26, e-pošta: gp-csd.primn@gov.si

Telefon: 05 700 12 28, e-pošta: miran.ceperkovic@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO-ŠALEŠKA

Zajema področje enot CSD: Mozirje, Velenje, Žalec

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Ana Planinc, univ. dipl. soc. del.
CSD SAVINJSKO-ŠALEŠKA, Prešernova cesta 10, 3320 Velenje
Telefon: 03 777 30 60, e-pošta: gp-csd.sasal@gov.si

Telefon: 03 777 30 66, e-pošta: ana.planinc@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA

Zajema področje enot CSD: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Majda Pušnar, univ. dipl. soc., višja svetovalka
CSD SEVERNA PRIMORSKA, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 29 70, e-pošta: gp-csd.sprim@gov.si

Telefon: 05 33 029 18, 031 662 010, e-pošta: majda.pusnar@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE

Zajema področje enot CSD: Ormož, Ptuj

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Jelka Ljubec, univ. dipl. soc. del.
CSD SPODNJE PODRAVJE, Trstenjakova ulica 5 a, 2250 Ptuj
Telefon: 02 787 56 00, e-pošta: gp-csd.sppod@gov.si

Telefon: 02 787 56 44, e-pošta: jelka.ljubec@gov.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO ZASAVJE

Zajema področje enot CSD: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
mag. Marjana Milek Ogrinc, višja svetovalka
CSD ZASAVJE, Mestni trg 5 a, 1420 Trbovlje 
Telefon: 03 777 33 06, e-pošta: gp-csd.zasav@gov.si

Telefon: 03 563 40 16, e-pošta: marjana.milek-ogrinc@gov.si