Kaj je TOM?

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Pet let kasneje je bila vzpostavljena nacionalna mreža, ki povezuje okoli 200 usposobljenih svetovalcev. Mrežo sestavlja 9 svetovalnih skupin v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Velenju, Krškem, Idriji, Ajdovščini in Tolminu.

V prvi vrsti je TOM nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. Na ta način želimo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.

Za zagotavljanje celovitega osebnostnega in družbenega razvoja otrok in mladostnikov se TOM navezuje na druge podobne projekte in programe, ki jim lahko nudijo neposredno pomoč (npr. Svetovalni center za otroke in mladostnike, svetovalne službe na šolah, centri za socialno delo, krizni center, zdravniki – ginekologi, drugi telefoni za klic v duševni stiski, druga društva in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi).

Na osnovi klicev vsako leto naredimo analizo, iz katere dobimo informacije o tem, kdo so naši klicatelji in kateri so njihovi najpogostejši problemi. Z izsledki analize seznanimo strokovno in širšo javnost. Kot najpomembnejše tematike svetovanja v zadnjem času so izpostavljene teme, kot so ljubezen, telesni razvoj in spolnost, vrstniki, družina in šola.


Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno številko 116 111, nam pišejo na tom@zpms.si ali na obrazec oziroma  klepetajo z nami na s klikom na modri gumb desno spodaj.


Javni verificiran socialnovarstveni program

Nacionalna mreža TOM (telefon za otroke in mladostnike) je javni verificiran socialnovarstveni program. Leta 2014 je bil program verificiran pri Socialni zbornici Slovenije za obdobje sedmih let. Leta 2021 pa je verifikacijo uspešno obnovil za novo sedem letno obdobje.

Program je evalviran s strani Inštituta RS za socialno varstvo.

Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva in so dopolnitev socialnovarstvenim storitvam in ukrepom. Programi se izvajajo na podlagi verifikacije ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za njihovo (so)finaciranje in se oblikujejo tako, da upoštevajo značilnosti in potrebe posamezne ciljne skupine uporabnikov ter izhajajo iz posebnosti okolja in območja, v katerem se izvajajo.

Socialnovarstveni programi se lahko izvajajo kot:

  • javni verificirani programi,
  • razvojni in eksperimentalni programi,
  • dopolnilni programi.

Javni verificirani socialnovarstveni programi so programi, ki so strokovno verificirani po postopku, določenem v posebnem predpisu, ki ga sprejme Socialna zbornica Slovenije. Financirajo se iz sredstev države, občin in iz zasebnih virov. Vsi javni verificirani programi morajo biti sprotno evalvirani.

Projekti

Center za varnejši internet Slovenija

Projekt Center za varnejši internet izvajajo Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Zavod Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski komisiji (prek Instrumenta za povezovanje Evrope) in Ministrstvo za javno upravo.

Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve:

SAFE.SI – Točka osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij, katere namen je osveščanje ciljnih skupin otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev preko različnih online in offline aktivnosti, izobraževanj, delavnic, gradiv, promocijskih, medijskih kampanj o tem, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave.  

TOM TELEFON – Svetovalna linija za težave na spletu 116 111, na kateri med 12. in 20. uro vsak dan svetovalci odgovarjajo na vprašanja, dileme in rešujejo zagate, povezane z uporabo interneta. Storitev je na voljo za otroke, mlade in njihove starše. S februarjem 2013 je z delovanjem pričela tudi TOM klepetalnica https://www.etom.si/, kjer lahko otroci, mladostniki ter njihovi starši nasvete in pomoč dobijo prek spletnega klepeta.

SPLETNO OKO – Točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Če na spletu naletite na tovrstne vsebine, jih lahko prijavite anonimno na www.spletno-oko.si.

LOGOUT&RESTART

ZPMS je konzorcijski partner v programu LOGOUT&RESTART – program varne, zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter zdravljenje digitalne zasvojenosti, ki ga izvaja LOGOUT – Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti.

Program LOGOUT&RESTART je finančno podprlo Ministrstvo za zdravje v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022.

Child Helpline International

Child Helpline International je organizacija, ki povezuje 178 članic – telefonov za pomoč otrokom v stiski iz 146 držav, med katerimi je tudi TOM telefon. Informacije, stališča, znanja in podatke, ki jih zbirajo od svojih članic, partnerjev in zunanjih virov, uporabljajo za krepitev sistemov zaščite otrok na nacionalni, regionalni in globalni ravni.