Promocija

V letu 2019 so bila izdelana promocijska pop-socket držala za telefon, ki so bila financirana s strani Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO).