Programi svetovanja v primerih nasilja

LUNINA VILA, inštitut za zaščito otrok (čustvena, fizična, spolna zloraba, zanemarjanje)

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

 • Telefon: 031 665 266

DRUŠTVO SOS TELEFON – program SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja ▼

 • Telefon: brezplačna številka 080 11 55 (24/7); 031 699 333, vsak delovni dan med 9. in 15. uro
 • E-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si
 • Spletna stran: http://www.drustvo-sos.si/

DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO – Individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in telefonsko svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja ▼

ENOTA LJUBLJANA

Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana 

 • Telefon: (01) 434 48 22, 031 770 120 (vsak delovni dan med 8. in 16. uro)
 • E-pošta: info@drustvo-dnk.si 
 • Spletna stran: http://www.drustvo-dnk.si/

ENOTA KOPER

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper

 • Telefon: (05) 639 31 70, 031 546 098 (vsak delovni dan med 8. in 16. uro)
 • E-pošta: dnk.koper@siol.net
 • Spletna stran: http://www.drustvo-dnk.si/

DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA – Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja ▼

Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana

 • Telefon: (01) 251 16 02
 • Program psihosocialne pomoči se odvija vse delovne dni: ob ponedeljkih od 11. do 19. ure, ob torkih in petkih od 8. do 15. ure in ob sredah in četrtkih od 9. do 19. ure
 • 031 233 211 (telefon kriznega centra, vse dni v letu, 24 ur na dan)
 • E-pošta: zenska@svetovalnica.org
 • Spletna stran: http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/

ZAVOD EMMA – Center za pomoč žrtvam nasilja ▼

 • Telefon: 080 21 33 (krizni telefon), (01) 425 47 32, Ljubljana
 • Telefon: 080 21 33 (krizni telefon), (07) 490 65 10, Krško
 • E-pošta: zavod.emma@siol.net
 • Spletna stran: http://zavod-emma.si/

ZDRUŽENJE ZA MOČ – Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja

Cesta v mestni log 55, 1000 Ljubljana

 • 080 28 80 – brezplačni telefon
 • 041 20 49 49 – dežurni telefon (24/7)

BELI OBROČ SLOVENIJE, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj

 • Telefon: 01 430 54 90, 040 772 276, vsak delovni dan od 10. do 16. ure
 • E-naslov: beliobroc@gmail.com

DRUŠTVO KLJUČ – center za boj proti trgovini z ljudmi

 • 080 17 22 (brezplačna številka), vsak delovni dan od 9. do 13. ure, klic je lahko anonimen
 • info@drustvo-kljuc.si

SVETOVALNICA ZA ŽRTVE NASILJA IN ZLORAB MARIBOR

Slovenska ulica 8, 2000 Maribor

 • Telefon: (02) 228 49 94, 041 735 135
 • E-pošta: info@svetovalnica-mb.si
 • Spletna stran: http://csd-mb.si/socialno-varstveni-programi/svetovalnica-za-zrtve-nasilja-in-zlorab/